Školní sportovní klub

Sportovní zážitky po celé studium


Jsme členem Asociace školních sportovních klubů České republiky. Ve sportovních kroužcích sdružujeme každoročně více než sto pravidelně sportujících žáků a žákyň. Podporou činnosti je každoroční finanční dotace Městského úřadu Bohumín (grant pro volnočasové aktivity).